Društvo danes

V letu 2007 se je vloga društva z ustanovitvijo Javnega zavoda, Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, STIK-a, nekoliko spremenila. Dejavnosti Turistično informativnega centra so se iz društva prenesle na STIK. Poslanstvo društva pa ostaja enako; razvoj in pospeševanje turizma ter ohranjanje tradicionalnih in etnoloških prireditev.

 

Naloge društva so: sodelovanje z Občino Laško, krajevnimi skupnostmi, turističnimi podjetji in drugimi organizacijami pri ustvarjanju pogojev za bivanje gostov, turistična vzgoja prebivalstva, pospeševanje turistične promocije in opravljanje nalog, ki jih zaupajo društvom – Občina, turistična podjetja in drugi.

 

Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost: z najemnino od lastnih premičnih in nepremičnih sredstev, z organizacijo turističnih in kulturnih prireditev, z najemnino od prostorov, vstopnino in parkirnino na turističnih in kulturno zabavnih prireditvah. Pridobitno dejavnost opravlja društvo v skladu z veljavnimi predpisi in le v obsegu, kot je potrebno za pridobitev finančnih sredstev, ki se v celoti namenijo za izvajanje osnovne društvene dejavnosti.

Prireditve

Turistično društvo Laško vsako leto obeleži štiri letne čase. Pomlad Laško praznuje s pustovanjem in obhodom Zelenega Jurija, poletje se bohoti s tradicionalno prireditvijo Pivo in cvetje že 43 let, jesen nam z rujno kapljico in šopkom prireditev blagoslovi farni patron sv. Martin, skok v novo leto pa zaznamuje Silvestrovanje na prostem.

Oprosti, trenutno ni nobene prireditve.

pivo-in-cvetje-2015-gurmancek

Prireditev Pivo in cvetje, ki traja neprekinjeno od 1963, privabi v petih dneh v Laško, mesto s 13.730 prebivalci, preko 130.000 obiskovalcev.

0

prebivalcev v občini Laško

0+

obiskovalcev Piva in cvetja

V mestnem jedru oživi 26 manjših in večjih priložnostnih gostinskih prostorov, s preko 12.000 sedeži. Kulturne, hortikulturne, etnografske ter ostale prireditve potekajo vseh pet dni povsod po mestu. Glavna prireditvena prostora pa sta Aškerčev trg in Graščinsko dvorišče. Sobota, »najbolj nora noč« z veličastnim ognjemetom privabi v Laško preko 60.000 obiskovalcev, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. Več… (www.pivo-cvetje.si)

0

prebivalcev v občini Laško

0

prebivalcev v občini Laško

0+

prebivalcev v občini Laško

Sodelovanje s šolami

Vrsto let Turistično društvo Laško aktivno sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami. Učenci prihajajo na ogled in izobraževanje o dejavnostih društva. Na društvo pa so naslovljene tudi številne prošnje za opravljanje obvezne prakse učencev predvsem Srednje šole za Gostinstvo in turizem Celje. Z veseljem sprejme društvo mlade turistične delavce ter jim poskuša približati veselje do dela z ljudmi ter organizacijo dogodkov.

Turistične akcije

V sodelovanju z Občino Laško in Komunalo Laško se vsako leto izvede nekaj turističnih akcij. Med njimi je najbolj priljubljenimi je Tekmovanje za najlepše urejene vasi in objekte v Občini Laško, ki poteka pod okriljem akcije Moja dežela lepa in gostoljubna. Posebna komisija ocenjuje objekte in vasi ter na podlagi spletnega glasovanja razglasi zmagovalce na posebni prireditvi, kjer župan občine podeli priznanja in nagrade.

 

Vsakih nekaj let društvo organizira tudi natečaj za najboljši spominek Laškega. Izbrani spominek se nagradi in omogoči se njegova prodaja v TIC-u Laško.

 

Društvo podpira tudi vsakoletne akcije pomladanskega čiščenja okolice, katere se udeležujejo tudi osnovne šole in krajevne skupnosti Laškega.

 

Kot dokaz uspešnosti in sodelovanja društev v turističnih akcijah je tudi samo mesto Laško v letih 1999, 2002, 2006 in 2007 prejelo priznanja s pečatom gostoljubnosti za 1. mesto med manjšimi turističnimi kraji Slovenije v akciji “Moja dežela, lepa in gostoljubna”.

Oprosti, trenutno ni nobene turistične akcije.